Ištekliai

Liaudies menininkai - Vilniaus apskritis

Profesinis mokymas, mokymo/-si vertinimas ir pripažinimas Lietuvoje nykstančių amatų kontekste

Profesinis mokymas, mokymo/-si vertinimas ir pripažinimas Lietuvoje nykstančių amatų kontekste. Kompetencijų vertinimas ir kvalifikacijų suteikimas. Neformaliojo mokymosi ir savišvietos vertinimas ir pripažinimas. Populiariausi amatai Lietuvoj. Mokymo programos susijųsios su nykstančiais amatais.