O projekcie

"Ginące zawody na europejskim rynku pracy" to projekt międzynarodowego partnerstwa organizacji związanych z kształceniem zawodowym młodzieży z Polski, Litwy i Niemiec popularyzującym ginące zawody i tradycyjne rzemiosło w połączeniu z nowatorskimi działaniami na rzecz poprawy sytuacji młodych osób na rynku pracy. Projekt ma na celu zachęcanie do kształcenia się i doszkalania w zawodach ginących oraz promocję tradycyjnego rzemiosła i kultury regionalnej na poziomie międzynarodowym, poprzez zaszczepianie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w związku ze wzrostem zainteresowania produktami i usługami wykonywanymi tradycyjnymi metodami. Nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie ginących zawodów, dotarcie do rzemieślników, przedsiębiorców, instytucji, osób związanych z zawodami ginącymi oraz zainteresowanych ich popularyzacją, opracowanie materiałów szkoleniowych i promowanie szkoleń w celu poszerzania grona dobrze wykwalifikowanych rzemieślników będzie stanowiło szeroką formę ochrony przed zapomnieniem dawnych zawodów.

W projekcie biorą udział pracownicy organizacji partnerskich pragnący poszerzyć i wymienić swoje doświadczenia w zakresie tematu i celów projektu, w tym instruktorzy praktycznej nauki zawodu, zainteresowani szkoleniem bądź nadzorowaniem szkolenia młodzieży w swoich krajach, podopieczni organizacji partnerskich z Polski, Litwy i Niemiec mogący mieć trudności ze znalezieniem się na rynku pracy, którzy chcą uzyskać lub poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe w celu łatwiejszego wejścia na rynek pracy lub samozatrudnienia oraz rzemieślnicy, przedsiębiorcy, instytucje szkoleniowe związane z organizacjami partnerskimi zainteresowani ginącymi zawodami.

Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej i opracowane materiały pozwolą na przekazywanie i porównywanie pomysłów, rozwiązań i metod w krajach UE związanych z kształceniem w zawodach ginących i rozszerzaniem kształcenia w zawodach podstawowych o zapomniane rzemiosło. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących szkolenia zawodowego i działań na rzecz młodzieży kończącej edukację szkolną w ułatwianiu im wejścia na rynek pracy, przeniesienie ciekawych i wartościowych praktyk do swoich organizacji, podniesienie jakości i efektywności edukacji zawodowej w zakresie zawodów ginących, zwiększenie dostępu i promowanie szkoleń w zawodach ginących oraz tradycyjnego rzemiosła w krajach UE.

 

Thomas Steinemann shows the gems replica Hublot of the oldest watch factory in Switzerland, DuBois et fils.